DMCA

"Id.bws-shop.info.com" je v súlade so 17 U.S.C. § 512 a zákon o autorských právach v digitálnom tisícročí ("DMCA"). Je naša politika reagovať na akékoľvek oznámenia o porušení a prijať vhodné opatrenia v rámci digitálneho zákona o autorskom právnom riadku ("DMCA") a ďalšie platné zákony o duševnom vlastníctve.

Ak chcete odstrániť akýkoľvek materiál chránený autorskými právami uverejnený na "id.bws-shop.info.com" alebo akékoľvek odkazy na to na našom vyhľadávači, musíte oznámiť všetky relevantné informácie spôsobom uvedeným nižšie. Upozorňujeme, že budete zodpovední za akékoľvek škody (vrátane poplatkov za náklady a advokátov), ​​ktoré môžu vzniknúť, ak ste skreslené informácie týkajúce sa vašich autorských práv. Odporúčame vám kontaktovať advokát pre právnu pomoc v tejto veci.

Nasledujúce prvky musia byť zahrnuté do nároku na porušenie autorských práv:

• Poskytnite dôkazy o oprávnenej osobe, ktorá koná v mene majiteľa výlučného práva, ktorý údajne porušuje.
• Poskytnite dostatočné kontaktné informácie, aby sme vás mohli ľahko kontaktovať. Je potrebné zahrnúť platnú e-mailovú adresu.
• Musíte poskytnúť dostatočné informácie týkajúce sa práce v oblasti autorských práv, ktoré boli porušené, vrátane aspoň jedného kľúčového slova, pod ktorým sa materiál objaví v "Id.bws-shop.info.com" Výsledky vyhľadávania.
• Vyhlásenie by sa malo ustanoviť, ak sťažovacia strana musí mať príslušné dôvody na tvrdenie, že používanie materiálu je spôsobom, ktorý nie je povolený vlastníkom autorských práv, jeho zástupca alebo zákon.
• Vyhlásenie by sa malo ustanoviť, že informácie v oznámení sú presné a pod trestou prídiel. Sťažovateľná strana je oprávnená konať v mene vlastníka výlučného práva, ktorý údajne porušuje.
• musí byť podpísaná oprávnená osoba, ak tretia strana alebo zástupca koná v mene vlastníka výlučného práva, ktorý údajne porušuje.

Mali by ste poslať písomné oznámenie o porušení na túto adresu:[Chránené e-mail]

Umožnite 2-3 pracovné dni pre e-mailovú odpoveď. Upozorňujeme, že e-mailom Vaša sťažnosť na iné strany, ako napríklad poskytovateľ internetových služieb, nebude urýchliť vašu žiadosť a môže mať za následok oneskorenú reakciu z dôvodu prijatia nevhodných postupov podávania sťažností.